BPD DESA MEDANI

BPD DESA MEDANI KECAMATAN TEGOWANU

 

  1. Ketua BPD

Nama                                                       : ALI MURSIDI

Tempat/tanggal lahir                            : GROBOGAN,23 Agust 1977

Pendidikan terakhir                               : SLTA

Pelatihan yang pernah diikuti              :

No dan tanggal SK                                   : 141.1/34/2013     ,tgl : 28 Nop 2013

Tanggal Akhir Masa Jabatan                 : 28 Nop 2019

Jenis Kelamin                                         : Laki-laki

Perwakilan Wilayah                               :  DUSUN KENTHI

  1. Wakil Ketua BPD

Nama                                                         : DARYANTO

Tempat/tanggal lahir                             : GROBOGAN,10 Desember 1976

Pendidikan terakhir                                : SLTA

Pelatihan yang pernah diikuti             :

No dan tanggal SK                                  : 141.1/34/2013     ,tgl : 28 Nop 2013

Tanggal Akhir Masa Jabatan               : 28 Nop 2019

Jenis Kelamin                                         : Laki-laki

Perwakilan Wilayah                               : DUSUN KRAJAN

 

  1. Sekretaris BPD

Nama                                                       : SLAMET SANYOTO

Tempat/tanggal lahir                           : GROBOGAN,

Pendidikan terakhir                             : S1

Pelatihan yang pernah diikuti             :

No dan tanggal SK                                 : 141.1/34/2013     ,tgl : 28 Nop 2013

Tanggal Akhir Masa Jabatan               : 28 Nop 2019

Jenis Kelamin                                         : Laki laki

Perwakilan Wilayah                               : DUSUN KRAJAN

4. Anggota BPD

Nama                                                       : MARYONO

Tempat/tanggal lahir                           : GROBOGAN,8 Juni 1960

Pendidikan terakhir                             : SLTP

Pelatihan yang pernah diikuti             :

No dan tanggal SK                                 : 141.1/34/2013     ,tgl : 28 Nop 2013

Tanggal Akhir Masa Jabatan               : 28 Nop 2019

Jenis Kelamin                                         : Laki-laki

Perwakilan Wilayah                              : DUSUN KRAJAN

  1. Anggota BPD

Nama                                                        : MARJOKO

Tempat/tanggal lahir                           : GROBOGAN,16 Januari 1976

Pendidikan terakhir                             : SMK

Pelatihan yang pernah diikuti             :

No dan tanggal SK                                : 141.1/34/2013     ,tgl : 28 Nop 2013

Tanggal Akhir Masa Jabatan               : 28 Nop 2019

Jenis Kelamin                                         : Laki-laki

Perwakilan Wilayah                             : DUSUN KRAJAN